Nordjyllands Politi Gør Status: Færre Sigtelser I Skagen-ugen

Billede: Image by Clker-Free-Vector-Images from Pixabay

I løbet af uge 29 har Nordjyllands Politi gennemført en særlig sommer-indsats i og omkring Skagen med øget tilstedeværelse. Indsatsen omfattede oprettelsen af en midlertidig politistation på en central placering på havnen samt øget patruljering både til lands og til vands. Politikommissær Michael Karstenskov, den ansvarlige leder, gør nu status på ugens indsats.

I løbet af ugen har Nordjyllands Politi registreret tre anmeldelser om vold, og syv personer er blevet sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen, primært i forbindelse med uorden. Desuden har der været ni tilfælde af overtrædelse af loven om euforiserende stoffer, og otte personer er blevet sigtet for spirituskørsel. En person blev også sigtet for at køre i påvirket tilstand af euforiserende stoffer. Sigtelserne er fordelt mellem fastboende og turister.

Politikommissær Michael Karstenskov understreger, at en sigtelse altid er en for meget, og vold er en alvorlig forbrydelse, som de vil efterforske grundigt for at stille de skyldige til ansvar. Han tilføjer også, at kørsel i påvirket tilstand er farligt, og derfor opfordrer de alle til at lade bilen stå, hvis de har drukket.

På trods af disse udfordringer kan politikommissæren glæde sig over, at antallet af sigtelser i år har været lavere end tidligere år. Han tilskriver dette en proaktiv og synlig patruljeindsats hele døgnet samt et tæt samarbejde med butikker og restauratører i Skagen. Han nævner også, at faktorer som den svenske og norske kurs måske har haft en vis indflydelse. Mange forretningsdrivende har haft en travl uge, men der har været mindre behov for politiets indgriben, hvilket politiet værdsætter.

Nordjyllands Politi vil efterfølgende evaluere hele indsatsen for ugen, herunder de nye tiltag som brug af patruljer på løbehjul og til vands. Borgerne reagerede positivt på disse initiativer og den midlertidige politistation, så det vil blive overvejet, om de skal gentages næste år som en del af trygheds-indsatsen.

Samlet set er politiet tilfredse med deres indsats i Skagen-ugen, men de er fortsat engagerede i at skabe en tryg og sikker atmosfære for både fastboende og turister i området.

Tak for støtten. Tak til Perlen Odense for deres økonomiske bidrag til sidens tekst. Der kan du bestille et sortiment fra Medaljon. Tak til Perlen Odense det betyder meget for os.

Relaterede nyheder